งานโบว์ลิ่งครั้งที่ 16 OKUS GALAXY BOWL

งานโบว์ลิ่งครั้งที่ 16 OKUS GALAXY BOWL จะจัดขึ้นที่ Blu-O Rhythm and Bowl เมเจอร์รัชโยธิน วันเสาร์ที่ 1 ...

การประชุมครั้งแรกของสมาคมนักเรียนเก่า โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการฯ ชุดใหม่ ที่มี น.อ.อภิรมย์ เงินบำรุง ร.น. (พี่หอย) Okus รุ่น 7 เป็นนายกสมาคมฯ

วันที่ 3 มิ.ย. 60 เป็นการประชุมครั้งแรกของสมาคมนักเรียนเก่า โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการฯ ชุดใหม่ ที่มี น.อ.อภิรมย์ เงินบำรุง ร.น. (พี่หอย) ...

กิจกรรมจิตอาสา เยี่ยมชมและสนับสนุนกิจกรรมภายในเรือนจำพิเศษมีนบุรี

เมื่อวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำโดยนางสาวเพลินพิศ ฝึกการค้า นายกสมาคมฯ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา โดยเข้าเยี่ยมชม และสนับสนุนกิจกรรมภายในเรือนจำพิเศษมีนบุรี โดยมีนายอรรถสิทธิ์ ทองแสง ...

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมนักเรียนเก่า โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2560

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมนักเรียนเก่า โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2560