Author: okusorg

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

ขอเชิญสมาชิกสามัญ สมาคมนักเรียนเก่าทุกท่าน เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561, 10.00-12.00 น. ที่อาคาร 3 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของสมาคมนักเรียนเก่าฯในห้วงเวลาตั้งแต่ เม.ย.60-มี.ค.61 ที่ผ่านมา ตลอดจนรับฟังแผนการดำเนินงานที่กำลังจะเกิดขึ้นในปีนี้ พร้อมทั้งเข้าร่วมให้ข้อเสนอแนะต่างๆเพื่อให้การดำเนินงานของสมาคมนักเรียนเก่าฯ เกิดประโยชน์สูงสุดตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสมาคมฯ ต่อไป หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้สมาชิกท่านอื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้ ตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาด้วยนี้ ขอแสดงความนับถือ นาวาเอกอภิรมย์ เงินบำรุง นายกสมาคมนักเรียนเก่าฯ   หนังสือเชิญประชุม

เรียนเชิญนักเรียนเก่าอัพเดตข้อมูลเพื่อจัดทำทำเนียบรุ่น

ทางสมาคม ฯ กำลังดำเนินการรวบรวมฐานข้อมูลทำเนียบศิษย์เก่า หากท่านต้องการเพิ่มหรืออัพเดตข้อมูล สามารกรอกได้ที่แบบฟอร์มข้างล่างนี้ลิงค์นี้ http://www.okus.org/alumni-records/

งานโบว์ลิ่งครั้งที่ 16 OKUS GALAXY BOWL

งานโบว์ลิ่งครั้งที่ 16 OKUS GALAXY BOWL จะจัดขึ้นที่ Blu-O Rhythm and Bowl เมเจอร์รัชโยธิน วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไปนะคะ ในธีมอวกาศและดวงดาว นอกจากจะชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศแล้วยังมีเกมส์ และประกวดการแต่งกายยอดเยี่ยม ของรางวัลใหญ่ๆมากมาย สนุกกันได้ทั้งครอบครัว กิจกรรมนี้ที่เด็กๆรอคอย สนใจรายละเอียด ติดต่อได้ตามโบรชัวร์ค่ะ

การประชุมครั้งแรกของสมาคมนักเรียนเก่า โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการฯ ชุดใหม่ ที่มี น.อ.อภิรมย์ เงินบำรุง ร.น. (พี่หอย) Okus รุ่น 7 เป็นนายกสมาคมฯ

วันที่ 3 มิ.ย. 60 เป็นการประชุมครั้งแรกของสมาคมนักเรียนเก่า โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการฯ ชุดใหม่ ที่มี น.อ.อภิรมย์ เงินบำรุง ร.น. (พี่หอย) Okus รุ่น 7 เป็นนายกสมาคมฯ ซึ่งมีวาระตั้งแต่ พ.ศ.2560-2562 มีคณะกรรมการและนักเรียนเก่าหลากหลายรุ่น เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง เต็มห้องประชุม ในวันนี้ได้มีการชี้แจงนโยบายในการบริหารงาน แนะนำทีมงาน และกำหนดการของกิจกรรมต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งสมาคมนักเรียนเก่าฯ จะทำการ Update กำหนดการกิจกรรมต่าง ๆ ประจำปีให้ทราบอย่างต่อเนื่องค่ะ การประชุมครั้งต่อไปคือวันเสาร์ที่ 17 มิ.ย.60 เวลา 9.00-12.00 น. ที่ห้องประชุมข้างห้องสมาคม (อาคาร 3 รร.สาธิตเกษตรฯ) ขอเชิญนักเรียนเก่าทุกท่านเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆด้วยกันนะคะ  

กิจกรรมจิตอาสา เยี่ยมชมและสนับสนุนกิจกรรมภายในเรือนจำพิเศษมีนบุรี

เมื่อวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำโดยนางสาวเพลินพิศ ฝึกการค้า นายกสมาคมฯ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา โดยเข้าเยี่ยมชม และสนับสนุนกิจกรรมภายในเรือนจำพิเศษมีนบุรี โดยมีนายอรรถสิทธิ์ ทองแสง ผอ.ส่วนควบคุมผู้ต้องขังที่1 (OKUS 9) เป็นผู้ประสานงาน โดยมีวัตถุประสงค์ของกิจกรรม คือ “คืนคนดีสู่สังคม” เพื่อให้สังคมภายนอกยอมรับและให้โอกาสผู้พลั้งพลาด ให้มีที่ยืนในสังคมหลังพ้นโทษเพราะทุกคนมีสิทธิก้าวพลาดได้ทั้งนั้น ซึ่งปัจจัยในการกระทำผิด ของแต่ละคนมีมูลเหตุต่างกัน โดยมี คุณเขมนิจ จามิกรณ์ (แพนเค้ก) ร่วมร้องเพลง และให้กำลังใจกับผู้ต้องขัง ซึ่งกิจกรรมนี้สมาคมนักเรียนเก่าฯ ได้มอบอุปกรณ์กีฬา เครื่องดนตรี เครื่องทำน้ำร้อน – น้ำเย็น และเครื่องใช้ส่วนตัวของผู้ต้องขังหญิง เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมนักเรียนเก่า โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2560

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมนักเรียนเก่า โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2560

ประชุมใหญ่ + เลือกตั้ง 13 พค. 60

บรรยากาศอบอุ่น การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 และเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมฯ วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2560 เวลา 9:00-15:00 น. ณ บริเวณ อาคาร 2-3 โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ