ทางสมาคม ฯ กำลังดำเนินการรวบรวมฐานข้อมูลทำเนียบศิษย์เก่า
หากท่านต้องการเพิ่มหรืออัพเดตข้อมูล สามารกรอกได้ที่แบบฟอร์มข้างล่างนี้ลิงค์นี้ http://www.okus.org/alumni-records/