วันที่ 3 มิ.ย. 60 เป็นการประชุมครั้งแรกของสมาคมนักเรียนเก่า โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการฯ ชุดใหม่ ที่มี น.อ.อภิรมย์ เงินบำรุง ร.น. (พี่หอย) Okus รุ่น 7 เป็นนายกสมาคมฯ ซึ่งมีวาระตั้งแต่ พ.ศ.2560-2562 มีคณะกรรมการและนักเรียนเก่าหลากหลายรุ่น เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง เต็มห้องประชุม
ในวันนี้ได้มีการชี้แจงนโยบายในการบริหารงาน แนะนำทีมงาน และกำหนดการของกิจกรรมต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งสมาคมนักเรียนเก่าฯ จะทำการ Update กำหนดการกิจกรรมต่าง ๆ ประจำปีให้ทราบอย่างต่อเนื่องค่ะ
การประชุมครั้งต่อไปคือวันเสาร์ที่ 17 มิ.ย.60 เวลา 9.00-12.00 น. ที่ห้องประชุมข้างห้องสมาคม (อาคาร 3 รร.สาธิตเกษตรฯ)
ขอเชิญนักเรียนเก่าทุกท่านเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆด้วยกันนะคะ